Likwidując palenisko lub kotłownię węglową jako źródło ciepła można wybrać ogrzewanie elektryczne za pomocą pompy ciepła. Jest to najbardziej efektywne źródło ciepła wykorzystujące energię odnawialną, ekologiczne i bezobsługowe.

Pod względem kosztów inwestycji jest to jedno z bardziej wymagających  rozwiązań, natomiast koszty inwestycyjne zwracają się już  po kilku latach dzięki niskim kosztom eksploatacji. Dodatkowo liczne programy wsparcia np. Czyste powietrze pozwalają uzyskać zwrot części lub całość kosztów zakupu tego typu urządzeń.

Najszersze zastosowanie pompy zwłaszcza powietrzne mają przy nowych budynkach gdzie instalacja grzewcza opiera się na ogrzewaniu podłogowym lub grzejnikach niskotemperaturowych. W najzimniejsze dni do zapewnienia wymaganej temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach powinna wystarczyć woda grzewcza o temperaturze 35-40°C. Ogrzewanie podłogowe ma tą przewagę nad innymi systemami, że jego duża bezwładność cieplna pozwala na dłuższe przerwy w pracy pompy ciepła bez obniżenia komfortu w ogrzewanych pomieszczeniach.

W budynkach modernizowanych pompy ciepła mogą być alternatywą dla kotłów spalających, ogrzewania olejem opałowym czy gazem płynnym, przede wszystkim ze względu na dużo niższe koszty ogrzewania. Pompa ciepła jest także alternatywą dla gazu ziemnego przy kosztownym wykonaniu przyłącza gazu do budynku.

Pompa ciepła nie jest jednak urządzeniem idealnym i nie można jej montować w każdych warunkach zwłaszcza gdy nie mamy możliwości wymiany istniejącej instalacji i grzejników wysokotemperaturowych gdzie potrzebna jest zasilanie wodą o temperaturze 70-80stC. W takich wypadkach zwykle montaż pompy ciepła jest niemożliwy ze względów technicznych lub ekonomicznych.

Decydując się na pompę ciepła nie musimy rezygnować z obecnego ogrzewania kotłem gazowym, olejowym czy na paliwo stałe – pompa może
współpracować z istniejącym źródłem ciepła. Instalacja może być tak zaprojektowana, że w pierwszej kolejności wykorzystywane będzie tańsze źródło ciepła, a cała instalacja będzie pracować automatycznie.

© 2023 Elektrotermia Sp. Z o.o. Tel.: 123065210 bok@elektrotermia.com.pl

Skip to content