Wykonanie wentylacji mechanicznej i rekuperacji jest koniecznością w budownictwie energooszczędnym. Dzięki niej ogranicza się straty cieplne budynku spowodowane wymaganą wentylacją oraz zmniejsza koszty ogrzewania budynku.

Newralgicznym punktem dla wykonania systemu jest jego prawidłowe zaprojektowanie pod względem wydajności oraz rozmieszczenie punktów nawiewnych i wywiewnych.  Nieodzowny jest projekt wykonany przez projektanta z doświadczeniem.
 
Dlaczego rekuperacja w nowym energooszczędnym domu lub przy modernizacji starszych budynków jest potrzebna?

Zaletę systemu rekuperacji jet to, że strumień powietrza usuwanego, z którego dodatkowo odzyskujemy ciepło wentylacyjne nie podlega bezpośredniemu łączeniu się z nawiewanym świeżym powietrzem. Dzięki temu jakość powietrza w domu z rekuperacją ma najlepsze parametry pod względem komfortu bytowego, jednocześnie mamy możliwość wpływu na takie parametry powietrza jak jego – temperaturę, wilgotność, ruch, czystość, jonizację oraz dostateczną ilość.

Dzięki odzyskowi energii cieplnej z wywiewanego powietrza uzyskujemy znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania.

W nowych i modernizowanych budynkach wymianę powietrza zewnętrznego zaburzyła szczelna stolarka okienna. Ograniczona wentylacja powoduje wzrost koncentracji zanieczyszczeń pochodzących z procesów użytkowania pomieszczeń, a także gromadzenie pary wodnej, która w efekcie będzie się wykraplać na zimnych elementach konstrukcyjnych budynku. Jest to kolejny argument do stosowania wentylacji mechanicznej.

© 2023 Elektrotermia Sp. Z o.o. Tel.: 123065210 bok@elektrotermia.com.pl

Skip to content