Kategorie
Artykuły fotowoltaika

Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej

Planując inwestycję w instalację fotowoltaiczną powinniśmy kierować się zasadą, że ilość energii wyprodukowanej w ciągu roku przez naszą instalację nie powinna przekraczać rocznego zużycia przez budynek.  Oczywiście są wyjątki od tej zasady, ale powinno to być ustalone i wyjaśnione z klientem np. przy planowaniu zwiększenia zużycia energii na ogrzewanie wody , ogrzewanie budynku lub klimatyzację.

Wybierając firmę oferującą instalacje fotowoltaiczne sugerujemy wybór takiej, która rzetelnie wykona audyt oraz przedstawi możliwości wykorzystania instalacji tak, żeby wykorzystać maksymalnie możliwości systemu.

Posiadając odpowiednie dane unikniemy sytuacji przewymiarowanej instalacji i związanej z nią utraty nadwyżek energii oddawanej do sieci. Zbyt duża ilość paneli słonecznych wiąże się ze stratami wyprodukowanej energii, której nie wykorzystamy w przeciągu roku.  Unikamy też kosztów samych urządzeń i instalacji. W obu przypadkach obniża to stopę zwrotu instalacji.

Przykładowe zużycie w domach jednorodzinnych jest następujące:

Dom jednorodzinny bez ogrzewania elektrycznego, bez bojlera, bez kuchenki indukcyjnej około 3500kW/rok

Dom jednorodzinny bez ogrzewania elektrycznego, bez bojlera ale z kuchenką elektryczną około 3900 kW/rok

Dom jednorodzinny bez ogrzewania elektrycznego, przepływowego ogrzewacza wody i bez kuchni elektrycznej (4 osoby) – około 4000 kWh/rok


Oczywiście matematyka też może zostać użyta do obliczenia zapotrzebowania:

  • Ek – ilość zużywanej rocznie energii [kWh]
  • a – procentowy udział bieżącej konsumpcji własnej [%]
  • b – procentowy udział ilości energii oddanej do sieci [%]
  • opust – do 10 kW 0,8 powyżej 0,7
  • a+b = 100%
  • Uzysk – roczna produkcja energii z 1 kWp zainstalowanej mocy przez instalację PV [kWh]

Bazując na różnych wyliczeniach i doświadczeniu w uproszczeniu możemy podać też, że:

  • Na każde zużyte rocznie 1000kWh/rok energii należy dobrać ok. 1,25kWp mocy instalacji PV
  • Na każde wydane 100zł na miesięcznym rachunku można dobrać 2,75kWp mocy instalacji
Jak widać sposobów oraz metod na oszacowanie mocy instalacji jest wiele, natomiast nic nie zastąpi audytu lub oszacowania zapotrzebowania budynku na energię elektryczną oraz rozmowy o możliwościach wykorzystania wyprodukowanej energii.

© 2023 Elektrotermia Sp. Z o.o. Tel.: 123065210 bok@elektrotermia.com.pl