Kategorie
Artykuły klimatyzacja

Klimatyzacja – jak to działa

Klimatyzator jest urządzeniem korzystającym z właściwości termodynamicznych substancji: cieczy i gazów.
 
Układ zamknięty stworzony jest ze skraplacza i parownika połączonych za pomocą izolowanych rur miedzianych, w których przepływa czynnik (obecnie najczęściej gaz o oznaczeniu R32 lub 410A). Czynnik chłodzący jest nieustannie skraplany i odparowywany w taki sposób, że czynnik w postaci cieczy dostaje się do parownika (część klimatyzatora znajdująca się w jednostce wewnętrznej systemu), gdzie następuje jego gwałtowne parowanie, które schładza parownik. Wentylator wymusza obieg powietrza, które schłodzone obniża temperaturę pomieszczenia. Czynnik chłodzący w postaci gazu jest zasysany i odprowadzany do sprężarki a następnie do skraplacza, gdzie następuje jego skroplenie (któremu towarzyszy wzrost temperatury – obniżanej dzięki wentylatorowi jednostki zewnętrznej).
Skroplony czynnik chłodzący jest przekazywany do jednostki wewnętrznej, gdzie następuje jego rozprężenie.
 
Taka zasada działania systemu klimatyzacji określa jego budowę. Klimatyzacja musi składać się z dwóch urządzeń: jednostki wewnętrznej, w której znajduje się parownik, oraz jednostki zewnętrznej, w której znajduje się spraplacz.
Jednostka zewnętrzna i wewnętrzna muszą być połączone, dwiema rurami – jedną doprowadzającą skroplony czynnik z jednostki zewnętrznej do jednostki wewnętrznej i drugą odprowadzającą rozprężony gaz z jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej. Obie jednostki muszą być zasilany i muszą komunikować się między sobą – służy do tego przewód elektryczny – aby możliwe było sterowanie działaniem klimatyzatora.
 
Obniżenie temperatury w parowniku jednostki wewnętrznej powoduje skroplenie pary wodnej znajdującej się w powietrzu, która spływa do tacy umieszczonej pod parownikiem, a następnie odprowadzana jest (grawitacyjnie lub w sposób wymuszony) na zewnątrz pomieszczenia (np. do rynny) lub do systemu kanalizacji. Należy pamiętać, że klimatyzator może „wytworzyć” nawet kilkanaście litrów wody dziennie, a brak konserwacji, który może przyczynić się do zatkania otworu odpływowego tacy, może spowodować zalanie mieszkania. Większość klimatyzatorów posiada funkcję osuszania powietrza, która może być wykorzystana, gdy takie osuszanie jest potrzebne (np. po malowaniu mieszkania).
 
 

© 2023 Elektrotermia Sp. Z o.o. Tel.: 123065210 bok@elektrotermia.com.pl

Kategorie
Artykuły rekuperacja

Rekuperacja w domu za i przeciw

Zalety i wady systemu wentylacji mechanicznej i rekuperacji. Ważniejsze aspekty użytkowania.

Najważniejszą zaletą systemu wentylacji mechanicznej jest wymiana zużytego powietrza oraz wprowadzenie do budynku czystego z zewnątrz pod pełną kontrolą niezależnie od warunków i temperatur zewnętrznych. Powietrze zewnętrzne po przejściu przez wymiennik ciepła w rekuperatorze, zostaje w miarę potrzeb ogrzane lub schłodzone i dopiero wtedy trafia do pomieszczeń. latem ochłodzone, zimą ogrzane. Dopiero potem trafia do pomieszczeń.  Dodatkowo nawiewane powietrze jest oczyszczane z alergenów, związków chemicznych, zanieczyszczeń i kurzu.
Przy zastosowaniu odpowiednich filtrów można też zatrzymać napływ smogu od mieszkania czy domu.

Założenie filtra o podwyższonej klasie filtracji F7  daje możliwość zatrzymania ponad 90% pyłu zawieszonego występującego w typowym zanieczyszczonym powietrzu w zimowe dni.

Zaletą ekonomiczną jest mniejsze zapotrzebowanie na energię pierwotną (nawet o około 20kWh/m2/rok) co przekłada się na niższe rachunki związane z ogrzewaniem budynku. Uzyskuje się to dzięki temu że wymiennik ciepła rekuperatora przekazuje energię cieplną z powietrza wywiewanego do strumienia powietrza nawiewanego podgrzewając go.

Jakie są wady lub ograniczenia stosowania wentylacji mechanicznej.

Trudność sprawia instalacja rozprowadzenia powietrza w budynku. Najłatwiej wykonać ją na etapie budowy domu, problemy pojawiają się gdy zdecydujemy się na rekuperację gdy dom jest już wybudowany lub chcemy zamontować system w modernizowanym budynku.  Ale i na takie problemy są sposoby.

Aspekt ekonomiczny związany jest z inwestycją natomiast dzięki oszczędnościom na ogrzewaniu oraz na zdrowiu jest to koszt, który warto wziąć pod uwagę. Dodatkowe koszty to odpłatne przeglądy serwisowe, koszty wymiany filtrów, niewielkie ale jednak zużycie prądu gdzie jest to koszt około 60-100zł miesięcznie.

Problemy eksploatacyjne zwykle związane są ze źle zaprojektowaną  i wykonaną  instalacją,  rekuperatorem o zbyt małej wydajności brakiem izolacji na instalacji , niezamontowanym odzyskiem ciepła. Przez takie niedopatrzenia i błędy nie osiąga się możliwego komfortu oraz oszczędności w eksploatacji budynku.

Z innych problemów jakie mogą się pojawić to np. wysuszenie kanałów wentylacyjnych co przekłada się na zbyt niską wilgotność powietrza w pomieszczeniach zwłaszcza zimą. W takich przypadkach trzeba stosować dodatkowe nawilżacze pomieszczeń wolnostojące lub montowane w kanałach za rekuperatorem.

Ważnym aspektem jest też regularna wymiana filtrów.

Powyższe argumenty warto wziąć pod uwagę zastanawiając się nad montażem rekuperacji.

© 2023 Elektrotermia Sp. Z o.o. Tel.: 123065210 bok@elektrotermia.com.pl

Kategorie
Artykuły Ogrzewanie

Jaki system ogrzewania wybrać​- pompa ciepła

Likwidując palenisko lub kotłownię węglową jako źródło ciepła można wybrać ogrzewanie elektryczne za pomocą pompy ciepła. Jest to najbardziej efektywne źródło ciepła wykorzystujące energię odnawialną, ekologiczne i bezobsługowe.

Pod względem kosztów inwestycji jest to jedno z bardziej wymagających  rozwiązań, natomiast koszty inwestycyjne zwracają się już  po kilku latach dzięki niskim kosztom eksploatacji. Dodatkowo liczne programy wsparcia np. Czyste powietrze pozwalają uzyskać zwrot części lub całość kosztów zakupu tego typu urządzeń.

Najszersze zastosowanie pompy zwłaszcza powietrzne mają przy nowych budynkach gdzie instalacja grzewcza opiera się na ogrzewaniu podłogowym lub grzejnikach niskotemperaturowych. W najzimniejsze dni do zapewnienia wymaganej temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach powinna wystarczyć woda grzewcza o temperaturze 35-40°C. Ogrzewanie podłogowe ma tą przewagę nad innymi systemami, że jego duża bezwładność cieplna pozwala na dłuższe przerwy w pracy pompy ciepła bez obniżenia komfortu w ogrzewanych pomieszczeniach.

W budynkach modernizowanych pompy ciepła mogą być alternatywą dla kotłów spalających, ogrzewania olejem opałowym czy gazem płynnym, przede wszystkim ze względu na dużo niższe koszty ogrzewania. Pompa ciepła jest także alternatywą dla gazu ziemnego przy kosztownym wykonaniu przyłącza gazu do budynku.

Pompa ciepła nie jest jednak urządzeniem idealnym i nie można jej montować w każdych warunkach zwłaszcza gdy nie mamy możliwości wymiany istniejącej instalacji i grzejników wysokotemperaturowych gdzie potrzebna jest zasilanie wodą o temperaturze 70-80stC. W takich wypadkach zwykle montaż pompy ciepła jest niemożliwy ze względów technicznych lub ekonomicznych.

Decydując się na pompę ciepła nie musimy rezygnować z obecnego ogrzewania kotłem gazowym, olejowym czy na paliwo stałe – pompa może
współpracować z istniejącym źródłem ciepła. Instalacja może być tak zaprojektowana, że w pierwszej kolejności wykorzystywane będzie tańsze źródło ciepła, a cała instalacja będzie pracować automatycznie.

© 2023 Elektrotermia Sp. Z o.o. Tel.: 123065210 bok@elektrotermia.com.pl

Kategorie
Artykuły

Rekuperacja_a

© 2023 Elektrotermia Sp. Z o.o. Tel.: 123065210 bok@elektrotermia.com.pl

Kategorie
Artykuły

Fotowoltaika_a

© 2023 Elektrotermia Sp. Z o.o. Tel.: 123065210 bok@elektrotermia.com.pl

Kategorie
Artykuły

Klimatyzacja

© 2023 Elektrotermia Sp. Z o.o. Tel.: 123065210 bok@elektrotermia.com.pl

Kategorie
Artykuły rekuperacja

Rekuperacja w domu podstawowe informacje

Wykonanie wentylacji mechanicznej i rekuperacji jest koniecznością w budownictwie energooszczędnym. Dzięki niej ogranicza się straty cieplne budynku spowodowane wymaganą wentylacją oraz zmniejsza koszty ogrzewania budynku.

Newralgicznym punktem dla wykonania systemu jest jego prawidłowe zaprojektowanie pod względem wydajności oraz rozmieszczenie punktów nawiewnych i wywiewnych.  Nieodzowny jest projekt wykonany przez projektanta z doświadczeniem.
 
Dlaczego rekuperacja w nowym energooszczędnym domu lub przy modernizacji starszych budynków jest potrzebna?

Zaletę systemu rekuperacji jet to, że strumień powietrza usuwanego, z którego dodatkowo odzyskujemy ciepło wentylacyjne nie podlega bezpośredniemu łączeniu się z nawiewanym świeżym powietrzem. Dzięki temu jakość powietrza w domu z rekuperacją ma najlepsze parametry pod względem komfortu bytowego, jednocześnie mamy możliwość wpływu na takie parametry powietrza jak jego – temperaturę, wilgotność, ruch, czystość, jonizację oraz dostateczną ilość.

Dzięki odzyskowi energii cieplnej z wywiewanego powietrza uzyskujemy znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania.

W nowych i modernizowanych budynkach wymianę powietrza zewnętrznego zaburzyła szczelna stolarka okienna. Ograniczona wentylacja powoduje wzrost koncentracji zanieczyszczeń pochodzących z procesów użytkowania pomieszczeń, a także gromadzenie pary wodnej, która w efekcie będzie się wykraplać na zimnych elementach konstrukcyjnych budynku. Jest to kolejny argument do stosowania wentylacji mechanicznej.

© 2023 Elektrotermia Sp. Z o.o. Tel.: 123065210 bok@elektrotermia.com.pl

Kategorie
Artykuły fotowoltaika

Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej

Planując inwestycję w instalację fotowoltaiczną powinniśmy kierować się zasadą, że ilość energii wyprodukowanej w ciągu roku przez naszą instalację nie powinna przekraczać rocznego zużycia przez budynek.  Oczywiście są wyjątki od tej zasady, ale powinno to być ustalone i wyjaśnione z klientem np. przy planowaniu zwiększenia zużycia energii na ogrzewanie wody , ogrzewanie budynku lub klimatyzację.

Wybierając firmę oferującą instalacje fotowoltaiczne sugerujemy wybór takiej, która rzetelnie wykona audyt oraz przedstawi możliwości wykorzystania instalacji tak, żeby wykorzystać maksymalnie możliwości systemu.

Posiadając odpowiednie dane unikniemy sytuacji przewymiarowanej instalacji i związanej z nią utraty nadwyżek energii oddawanej do sieci. Zbyt duża ilość paneli słonecznych wiąże się ze stratami wyprodukowanej energii, której nie wykorzystamy w przeciągu roku.  Unikamy też kosztów samych urządzeń i instalacji. W obu przypadkach obniża to stopę zwrotu instalacji.

Przykładowe zużycie w domach jednorodzinnych jest następujące:

Dom jednorodzinny bez ogrzewania elektrycznego, bez bojlera, bez kuchenki indukcyjnej około 3500kW/rok

Dom jednorodzinny bez ogrzewania elektrycznego, bez bojlera ale z kuchenką elektryczną około 3900 kW/rok

Dom jednorodzinny bez ogrzewania elektrycznego, przepływowego ogrzewacza wody i bez kuchni elektrycznej (4 osoby) – około 4000 kWh/rok


Oczywiście matematyka też może zostać użyta do obliczenia zapotrzebowania:

  • Ek – ilość zużywanej rocznie energii [kWh]
  • a – procentowy udział bieżącej konsumpcji własnej [%]
  • b – procentowy udział ilości energii oddanej do sieci [%]
  • opust – do 10 kW 0,8 powyżej 0,7
  • a+b = 100%
  • Uzysk – roczna produkcja energii z 1 kWp zainstalowanej mocy przez instalację PV [kWh]

Bazując na różnych wyliczeniach i doświadczeniu w uproszczeniu możemy podać też, że:

  • Na każde zużyte rocznie 1000kWh/rok energii należy dobrać ok. 1,25kWp mocy instalacji PV
  • Na każde wydane 100zł na miesięcznym rachunku można dobrać 2,75kWp mocy instalacji
Jak widać sposobów oraz metod na oszacowanie mocy instalacji jest wiele, natomiast nic nie zastąpi audytu lub oszacowania zapotrzebowania budynku na energię elektryczną oraz rozmowy o możliwościach wykorzystania wyprodukowanej energii.

© 2023 Elektrotermia Sp. Z o.o. Tel.: 123065210 bok@elektrotermia.com.pl

Kategorie
Artykuły klimatyzacja

Klimatyzacja do mieszkań i domów -koszty inwestycji oraz eksploatacji

 Aby ułatwić Państwu decyzję wyboru montażu klimatyzacji podajemy kilka przydatnych informacji.
 

Koszty zakupu i instalacji zależą głównie od wyboru marki samych urządzeń jak i stopnia trudności wykonania instalacji.

Wybór jest duży i w zależności od producenta, modelu , mocy urzadzeń ceny mogą się znacznie różnić.

Ważne aby firma oferująca klimatyzację w ofercie określiła dokładnie producenta i model urządzenia  jakie zostanie zamontowane.

Ważną składową ostatecznej ceny jest także instalacja: jej długość, pracochłonność wykonania, konieczność użycia specjalistycznego sprzętu (np. podnośnika koszowego lub rusztowania), konieczność użycia dodatkowych materiałów i osprzętu np. pompki skroplin.

Bazując na powyższych w typowych rozwiązaniach w domach lub mieszkaniach koszt klimatyzacji waha się pomiędzy 3 000 zł a 4 000 złotych. 3 tys. zł to koszt najprostszego urządzenia o mocy chłodniczej około 2,5 – 3,5kW renomowanej firmy przy nieskomplikowanym montażu i krótkiej instalacji. Wyższa cena to zwykle wyższe modele urządzeń przy nieco dłużej instalacji i bardziej pracochłonnym montażu. Powyżej 4 tys. złotych to koszt przy założeniu urządzeń topowych producentów. 

W naszym sklepie internetowym przedstawiliśmy kilka najpopularniejszych systemów oraz kosztów montażu.

Każda inna konfiguracja może być przez nas wykonana po konsultacji i wizycie u Państwa.

Koszt eksploatacji. Koszt użytkowania klimatyzacji to koszt zużytego prądu oraz koszt przeglądów. W typowym zastosowaniu domowym koszt zużycia energii elektrycznej nie powinien być odczuwalny lub będzie odczuwalny w minimalnym stopniu. Zużycie energii elektrycznej w trybie chłodzenia w skali roku (zazwyczaj od maja do września) nie powinno przekroczyć 350 kWh dla systemu Split o mocy do 3,5kW, a najczęściej znacznie mniej.

Jeżeli posiadamy taryfę G11 gdzie koszt brutto 1kWh to około 0,65zł daje to koszt roczny około 227zł

Jednocześnie do kosztów prądu należy doliczyć koszt przeglądu, który należy wykonywać przynajmniej raz w roku. Przegląd jest istotny z kilku względów: wpływa na trwałość urządzenia, umożliwia kontynuowanie gwarancji (producenci wymagają przeprowadzenia przeglądów, aby gwarancji mogłaby być dłuższa niż 1 rok), zapobiega rozwojowi grzybów i innych potencjalnie niebezpiecznych organizmów w klimatyzatorze oraz pozwala zachować deklarowany poziom poboru prądu. Typowy koszt przeglądu systemu Split to około 200-250 zł

© 2023 Elektrotermia Sp. Z o.o. Tel.: 123065210 bok@elektrotermia.com.pl

Kategorie
Artykuły Ogrzewanie

Jaki system ogrzewania wybrać likwidując stary piec – ogrzewanie elektryczne

Likwidując palenisko lub kotłownię węglową jako źródło ciepła można wybrać ogrzewanie elektryczne. Pod względem kosztów inwestycji jest to jedno z najtańszych rozwiązań, które jednocześnie jest proste i ekonomiczne w eksploatacji.

Jeżeli używaliśmy zabytkowego pieca kaflowego, jesteśmy przyzwyczajeni do ciepła jakie emituje i nie chcemy go wyburzać można zastosować grzałki elektryczne w postaci wkładów do pieców kaflowych. Montuje się je w środku pieca dzięki czemu rozgrzewają go jak do tej pory węgiel czy drewno.
Samo przygotowanie pieca polega jedynie na odcięciu komina oraz wykonaniu kilku otworów wewnątrz pieca dla lepszego rozprowadzania ciepła.

Jeżeli piec kaflowy lub kotłownia zostają wyburzone to jako źródło ciepła do pomieszczeń wstawiamy piece lub kotły akumulacyjne.  Urządzenia takie akumulują ciepło  w bloku akumulacyjnym a później oddają to ciepło wtedy gdy jest taka potrzeba. Są to urządzenia wyposażone w regulatory temperatury w pomieszczeniu oraz pomiar stopnia naładowania pieca, możemy nimi sterować także w zależności od pogody.
Dzięki temu są bardzo ekonomiczne, wygodne w używaniu oraz praktycznie bezobsługowe.

CZEMU OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE MOŻE BYĆ TANIE?
Piece oraz kotły akumulacyjne są tak zaprojektowane, żeby akumulować ciepło przez kilka godzin, a później oddawać to ciepło bez pobierania energii.

Akumulacja ciepła następuje podczas trwania tak zwanej drugiej taryfy energetycznej gdy prąd jest sprzedawany przez dostawców taniej niż w normalnej taryfie. Można powiedzieć, że „piec nagrzewa się na tanim prądzie, a oddaje ciepło gdy prąd jest drogi bez jego pobierania”.

Przykład to np. dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 50 m2 i kubaturze 135 m3.
W dwu pokojach zamontowane piece o łącznej mocy elektrycznej 6 kW. Średni koszt ogrzewania to około 300-350 zł miesięcznie.

ZALETY OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO

Cała inwestycja to tylko zakup i montaż urządzeń oraz ewentualnie
dostosowanie instalacji elektrycznej, która i tak jest w każdym mieszkaniu czy domu wykonywana.

Nie ma potrzeby wykonywania instalacji wodnej i montażu grzejników
Nie potrzebujemy komina ani kotłowni
Piece nie wymagają przeglądów okresowych, przeglądów kominów
Urządzenia są w pełni bezpieczne – tak jak inne urządzenia elektryczne np. żelazko czy czajnik elektryczny.

Piec akumulacyjny dynamiczny ogrzewanie pomieszczeń
Elektrotermia Steffes 5100

© 2023 Elektrotermia Sp. Z o.o. Tel.: 123065210 bok@elektrotermia.com.pl