Kategorie
Artykuły rekuperacja

Rekuperacja w domu za i przeciw

Zalety i wady systemu wentylacji mechanicznej i rekuperacji. Ważniejsze aspekty użytkowania.

Najważniejszą zaletą systemu wentylacji mechanicznej jest wymiana zużytego powietrza oraz wprowadzenie do budynku czystego z zewnątrz pod pełną kontrolą niezależnie od warunków i temperatur zewnętrznych. Powietrze zewnętrzne po przejściu przez wymiennik ciepła w rekuperatorze, zostaje w miarę potrzeb ogrzane lub schłodzone i dopiero wtedy trafia do pomieszczeń. latem ochłodzone, zimą ogrzane. Dopiero potem trafia do pomieszczeń.  Dodatkowo nawiewane powietrze jest oczyszczane z alergenów, związków chemicznych, zanieczyszczeń i kurzu.
Przy zastosowaniu odpowiednich filtrów można też zatrzymać napływ smogu od mieszkania czy domu.

Założenie filtra o podwyższonej klasie filtracji F7  daje możliwość zatrzymania ponad 90% pyłu zawieszonego występującego w typowym zanieczyszczonym powietrzu w zimowe dni.

Zaletą ekonomiczną jest mniejsze zapotrzebowanie na energię pierwotną (nawet o około 20kWh/m2/rok) co przekłada się na niższe rachunki związane z ogrzewaniem budynku. Uzyskuje się to dzięki temu że wymiennik ciepła rekuperatora przekazuje energię cieplną z powietrza wywiewanego do strumienia powietrza nawiewanego podgrzewając go.

Jakie są wady lub ograniczenia stosowania wentylacji mechanicznej.

Trudność sprawia instalacja rozprowadzenia powietrza w budynku. Najłatwiej wykonać ją na etapie budowy domu, problemy pojawiają się gdy zdecydujemy się na rekuperację gdy dom jest już wybudowany lub chcemy zamontować system w modernizowanym budynku.  Ale i na takie problemy są sposoby.

Aspekt ekonomiczny związany jest z inwestycją natomiast dzięki oszczędnościom na ogrzewaniu oraz na zdrowiu jest to koszt, który warto wziąć pod uwagę. Dodatkowe koszty to odpłatne przeglądy serwisowe, koszty wymiany filtrów, niewielkie ale jednak zużycie prądu gdzie jest to koszt około 60-100zł miesięcznie.

Problemy eksploatacyjne zwykle związane są ze źle zaprojektowaną  i wykonaną  instalacją,  rekuperatorem o zbyt małej wydajności brakiem izolacji na instalacji , niezamontowanym odzyskiem ciepła. Przez takie niedopatrzenia i błędy nie osiąga się możliwego komfortu oraz oszczędności w eksploatacji budynku.

Z innych problemów jakie mogą się pojawić to np. wysuszenie kanałów wentylacyjnych co przekłada się na zbyt niską wilgotność powietrza w pomieszczeniach zwłaszcza zimą. W takich przypadkach trzeba stosować dodatkowe nawilżacze pomieszczeń wolnostojące lub montowane w kanałach za rekuperatorem.

Ważnym aspektem jest też regularna wymiana filtrów.

Powyższe argumenty warto wziąć pod uwagę zastanawiając się nad montażem rekuperacji.

© 2023 Elektrotermia Sp. Z o.o. Tel.: 123065210 bok@elektrotermia.com.pl

Kategorie
Artykuły rekuperacja

Rekuperacja w domu podstawowe informacje

Wykonanie wentylacji mechanicznej i rekuperacji jest koniecznością w budownictwie energooszczędnym. Dzięki niej ogranicza się straty cieplne budynku spowodowane wymaganą wentylacją oraz zmniejsza koszty ogrzewania budynku.

Newralgicznym punktem dla wykonania systemu jest jego prawidłowe zaprojektowanie pod względem wydajności oraz rozmieszczenie punktów nawiewnych i wywiewnych.  Nieodzowny jest projekt wykonany przez projektanta z doświadczeniem.
 
Dlaczego rekuperacja w nowym energooszczędnym domu lub przy modernizacji starszych budynków jest potrzebna?

Zaletę systemu rekuperacji jet to, że strumień powietrza usuwanego, z którego dodatkowo odzyskujemy ciepło wentylacyjne nie podlega bezpośredniemu łączeniu się z nawiewanym świeżym powietrzem. Dzięki temu jakość powietrza w domu z rekuperacją ma najlepsze parametry pod względem komfortu bytowego, jednocześnie mamy możliwość wpływu na takie parametry powietrza jak jego – temperaturę, wilgotność, ruch, czystość, jonizację oraz dostateczną ilość.

Dzięki odzyskowi energii cieplnej z wywiewanego powietrza uzyskujemy znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania.

W nowych i modernizowanych budynkach wymianę powietrza zewnętrznego zaburzyła szczelna stolarka okienna. Ograniczona wentylacja powoduje wzrost koncentracji zanieczyszczeń pochodzących z procesów użytkowania pomieszczeń, a także gromadzenie pary wodnej, która w efekcie będzie się wykraplać na zimnych elementach konstrukcyjnych budynku. Jest to kolejny argument do stosowania wentylacji mechanicznej.

© 2023 Elektrotermia Sp. Z o.o. Tel.: 123065210 bok@elektrotermia.com.pl