Kategorie
Artykuły klimatyzacja

Klimatyzacja – jak to działa

Klimatyzator jest urządzeniem korzystającym z właściwości termodynamicznych substancji: cieczy i gazów.
 
Układ zamknięty stworzony jest ze skraplacza i parownika połączonych za pomocą izolowanych rur miedzianych, w których przepływa czynnik (obecnie najczęściej gaz o oznaczeniu R32 lub 410A). Czynnik chłodzący jest nieustannie skraplany i odparowywany w taki sposób, że czynnik w postaci cieczy dostaje się do parownika (część klimatyzatora znajdująca się w jednostce wewnętrznej systemu), gdzie następuje jego gwałtowne parowanie, które schładza parownik. Wentylator wymusza obieg powietrza, które schłodzone obniża temperaturę pomieszczenia. Czynnik chłodzący w postaci gazu jest zasysany i odprowadzany do sprężarki a następnie do skraplacza, gdzie następuje jego skroplenie (któremu towarzyszy wzrost temperatury – obniżanej dzięki wentylatorowi jednostki zewnętrznej).
Skroplony czynnik chłodzący jest przekazywany do jednostki wewnętrznej, gdzie następuje jego rozprężenie.
 
Taka zasada działania systemu klimatyzacji określa jego budowę. Klimatyzacja musi składać się z dwóch urządzeń: jednostki wewnętrznej, w której znajduje się parownik, oraz jednostki zewnętrznej, w której znajduje się spraplacz.
Jednostka zewnętrzna i wewnętrzna muszą być połączone, dwiema rurami – jedną doprowadzającą skroplony czynnik z jednostki zewnętrznej do jednostki wewnętrznej i drugą odprowadzającą rozprężony gaz z jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej. Obie jednostki muszą być zasilany i muszą komunikować się między sobą – służy do tego przewód elektryczny – aby możliwe było sterowanie działaniem klimatyzatora.
 
Obniżenie temperatury w parowniku jednostki wewnętrznej powoduje skroplenie pary wodnej znajdującej się w powietrzu, która spływa do tacy umieszczonej pod parownikiem, a następnie odprowadzana jest (grawitacyjnie lub w sposób wymuszony) na zewnątrz pomieszczenia (np. do rynny) lub do systemu kanalizacji. Należy pamiętać, że klimatyzator może „wytworzyć” nawet kilkanaście litrów wody dziennie, a brak konserwacji, który może przyczynić się do zatkania otworu odpływowego tacy, może spowodować zalanie mieszkania. Większość klimatyzatorów posiada funkcję osuszania powietrza, która może być wykorzystana, gdy takie osuszanie jest potrzebne (np. po malowaniu mieszkania).
 
 

© 2023 Elektrotermia Sp. Z o.o. Tel.: 123065210 bok@elektrotermia.com.pl

Kategorie
Artykuły rekuperacja

Rekuperacja w domu za i przeciw

Zalety i wady systemu wentylacji mechanicznej i rekuperacji. Ważniejsze aspekty użytkowania.

Najważniejszą zaletą systemu wentylacji mechanicznej jest wymiana zużytego powietrza oraz wprowadzenie do budynku czystego z zewnątrz pod pełną kontrolą niezależnie od warunków i temperatur zewnętrznych. Powietrze zewnętrzne po przejściu przez wymiennik ciepła w rekuperatorze, zostaje w miarę potrzeb ogrzane lub schłodzone i dopiero wtedy trafia do pomieszczeń. latem ochłodzone, zimą ogrzane. Dopiero potem trafia do pomieszczeń.  Dodatkowo nawiewane powietrze jest oczyszczane z alergenów, związków chemicznych, zanieczyszczeń i kurzu.
Przy zastosowaniu odpowiednich filtrów można też zatrzymać napływ smogu od mieszkania czy domu.

Założenie filtra o podwyższonej klasie filtracji F7  daje możliwość zatrzymania ponad 90% pyłu zawieszonego występującego w typowym zanieczyszczonym powietrzu w zimowe dni.

Zaletą ekonomiczną jest mniejsze zapotrzebowanie na energię pierwotną (nawet o około 20kWh/m2/rok) co przekłada się na niższe rachunki związane z ogrzewaniem budynku. Uzyskuje się to dzięki temu że wymiennik ciepła rekuperatora przekazuje energię cieplną z powietrza wywiewanego do strumienia powietrza nawiewanego podgrzewając go.

Jakie są wady lub ograniczenia stosowania wentylacji mechanicznej.

Trudność sprawia instalacja rozprowadzenia powietrza w budynku. Najłatwiej wykonać ją na etapie budowy domu, problemy pojawiają się gdy zdecydujemy się na rekuperację gdy dom jest już wybudowany lub chcemy zamontować system w modernizowanym budynku.  Ale i na takie problemy są sposoby.

Aspekt ekonomiczny związany jest z inwestycją natomiast dzięki oszczędnościom na ogrzewaniu oraz na zdrowiu jest to koszt, który warto wziąć pod uwagę. Dodatkowe koszty to odpłatne przeglądy serwisowe, koszty wymiany filtrów, niewielkie ale jednak zużycie prądu gdzie jest to koszt około 60-100zł miesięcznie.

Problemy eksploatacyjne zwykle związane są ze źle zaprojektowaną  i wykonaną  instalacją,  rekuperatorem o zbyt małej wydajności brakiem izolacji na instalacji , niezamontowanym odzyskiem ciepła. Przez takie niedopatrzenia i błędy nie osiąga się możliwego komfortu oraz oszczędności w eksploatacji budynku.

Z innych problemów jakie mogą się pojawić to np. wysuszenie kanałów wentylacyjnych co przekłada się na zbyt niską wilgotność powietrza w pomieszczeniach zwłaszcza zimą. W takich przypadkach trzeba stosować dodatkowe nawilżacze pomieszczeń wolnostojące lub montowane w kanałach za rekuperatorem.

Ważnym aspektem jest też regularna wymiana filtrów.

Powyższe argumenty warto wziąć pod uwagę zastanawiając się nad montażem rekuperacji.

© 2023 Elektrotermia Sp. Z o.o. Tel.: 123065210 bok@elektrotermia.com.pl

Kategorie
Artykuły Ogrzewanie

Jaki system ogrzewania wybrać​- pompa ciepła

Likwidując palenisko lub kotłownię węglową jako źródło ciepła można wybrać ogrzewanie elektryczne za pomocą pompy ciepła. Jest to najbardziej efektywne źródło ciepła wykorzystujące energię odnawialną, ekologiczne i bezobsługowe.

Pod względem kosztów inwestycji jest to jedno z bardziej wymagających  rozwiązań, natomiast koszty inwestycyjne zwracają się już  po kilku latach dzięki niskim kosztom eksploatacji. Dodatkowo liczne programy wsparcia np. Czyste powietrze pozwalają uzyskać zwrot części lub całość kosztów zakupu tego typu urządzeń.

Najszersze zastosowanie pompy zwłaszcza powietrzne mają przy nowych budynkach gdzie instalacja grzewcza opiera się na ogrzewaniu podłogowym lub grzejnikach niskotemperaturowych. W najzimniejsze dni do zapewnienia wymaganej temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach powinna wystarczyć woda grzewcza o temperaturze 35-40°C. Ogrzewanie podłogowe ma tą przewagę nad innymi systemami, że jego duża bezwładność cieplna pozwala na dłuższe przerwy w pracy pompy ciepła bez obniżenia komfortu w ogrzewanych pomieszczeniach.

W budynkach modernizowanych pompy ciepła mogą być alternatywą dla kotłów spalających, ogrzewania olejem opałowym czy gazem płynnym, przede wszystkim ze względu na dużo niższe koszty ogrzewania. Pompa ciepła jest także alternatywą dla gazu ziemnego przy kosztownym wykonaniu przyłącza gazu do budynku.

Pompa ciepła nie jest jednak urządzeniem idealnym i nie można jej montować w każdych warunkach zwłaszcza gdy nie mamy możliwości wymiany istniejącej instalacji i grzejników wysokotemperaturowych gdzie potrzebna jest zasilanie wodą o temperaturze 70-80stC. W takich wypadkach zwykle montaż pompy ciepła jest niemożliwy ze względów technicznych lub ekonomicznych.

Decydując się na pompę ciepła nie musimy rezygnować z obecnego ogrzewania kotłem gazowym, olejowym czy na paliwo stałe – pompa może
współpracować z istniejącym źródłem ciepła. Instalacja może być tak zaprojektowana, że w pierwszej kolejności wykorzystywane będzie tańsze źródło ciepła, a cała instalacja będzie pracować automatycznie.

© 2023 Elektrotermia Sp. Z o.o. Tel.: 123065210 bok@elektrotermia.com.pl